Psoriasis

Vad är Psoriasis?
Psoriasis är en kronisk inflammationssjukdom som har blivit en av landets stora folksjukdomar. Runt 2-3% av Sveriges befolkning är drabbade av en form av psoriasis och 30-40% av de drabbade har även ledbesvär, psoriasisartrit. Sjukdomen kännetecknas av rodnande röda och fjällande utslag och fläckar. Klåda kan uppstå i samband med psoriasis och då den inträffar är den oftast lindrig. Psoriasis är lika vanlig bland kvinnor som män och debuterar vanligtvis mellan 15-40 års ålder. 

Det finns inga botemedel mot psoriasis utan det är en sjukdom man får lära sig att leva med. Trots detta finns det bra behandlingsalternativ som för många lindrar besvären avsevärt och ser till att hudproblemen försvinner under långa perioder. Psoriasis kommer i så kallade skov och innebär att det periodvis kan variera kraftigt från att man har lindriga till svåra besvär. Detta är en sjukdom som inte smittar. 

Varför individer drabbas av psoriasis är ännu oklart. Psoriasis är en ärftlig sjukdom som behöver en utlösande faktor för att bryta ut. Exempel på utlösande faktorer kan vara en infektion, psykisk stress eller användning av specifika läkemedel som litium, klorokin eller betablockerare. 

Vad händer i kroppen vid psoriasis?
Om kroppen blir angripen av bakterier eller virus är inflammation i regel en försvarsreaktion. Vid psoriasis blir det ett systemfel i immunförsvaret som istället leder till en kronisk inflammatorisk reaktion där kroppens egna vävnad skadas.  

Hudceller som bildas i kroppen åldras under tiden de färdas genom olika lager av huden. Epidermis/överhuden är det yttersta hudlager man ser. Det yttersta lagret av epidermis är hornlagret som består av döda hudceller som blivit förhårdnade vilket fungerar som en barriär mot bakterieangrepp, nötning och farliga ämnen. Under epidermis sitter läderhuden. Läderhudens blodcirkulation hjälper till att reglera kroppstemperaturen och tillför både närningsämnen och syre till de utomliggande hudlagren. 

Vår hud förnyas regelbundet genom nybildade hudceller. Processen från att en ny hudcell bildas, transporteras till överhuden och stöts bort tar ungefär 5-6 veckor. Den nivån av fjällning som sker när en hudcell lossnar från huden är minimal då det sker i så små mängder och över en lång period. Det immunfel i kroppen som inträffar vid psoriasis innebär att de vita blodkroppar, våra försvarsceller i kroppen, bildar en kronisk inflammation mot hudcellerna. Med andra ord ser de vita blodkropparna de egna cellerna som främmande och angriper dessa. Detta tillstånd kallas för autoimmunitet och leder till sjukdomar som psoriasis och psoriasisartrit, autoimmuna sjukdomar. Istället för att förnyelseprocessen av nya hudceller tar 5-6 veckor omsätts hudcellen på ungefär 4 dagar. Detta förlopp gör att huden inte hinner mogna fullständigt och tjocka plack-liknande hudområden bildas istället. Dessutom hinner inte ett hornlager bildas och därför frigörs inte hudceller en och en längre utan i större bitar vilket gör att man flagnar och fjällar.  Andra symptom som rodnad och värmeökning kring psoriasisområdet beror på den ökade blodcirkulation som tillkommer av inflammationen.

Ledbesvär vid psoriasis (psoriasisartrit)
Psoriasisartrit är en inflammatorisk ledsjukdom som drabbar individer med psoriasis. Runt 30-40% av alla psoriasispatienter är även drabbade av psoriasisartrit. Detta tillstånd har blivit allt vanligare i Sverige. Dock är det fortfarande en sjukdom som är okänd och outforskad, där man ännu inte helt fastställt vilka faktorer som är orsaken till sjukdomstillståndet. En blandning av yttre faktorer och ärftlighet tror man kan ha den största påverkan. 

Både psoriasis och psoriasisartrit är kroniska inflammationssjukdomar. En inflammation vid psoriasisartrit startar i anslutning till muskel- och sen fästen. Då inflammationen når leden blir det en ledinflammation, en artrit. I regel startar en inflammation i större muskelfästen. Detta kan vara runt knäna, armbågsleder eller över höftkammarna. Även större delar av ryggen kan drabbas. Precis som vid psoriasis är det vanligt att psoriasisartrit visas i symmetrisk uppbyggnad där båda leder på kroppen blir drabbade samtidigt. 

Vid psoriasisartrit kan symptomen variera kraftigt mellan individer. Vissa drabbade individer har milda symptom som är tillfälliga och påverkar enbart ett fåtal leder samtidigt medan andra personer kan bli drabbade med aggressiva symptom som slutar med nedbrytning av leder eller funktionshinder om sjukdomen inte behandlas.  

Det finns en rad symtom som tyder på att man drabbats av psoriasisartrit:

  • – Stelhet
  • – Svullnade leder
  • – Ömhet
  • – Trötthet
  • – Rörelse och vilosmärta
  • – Värmeökning i lederna

Psoriasisartrit är en kronisk ledsjukdom som lätt förväxlas med andra sjukdomar som ledgångsreumatism, artros eller andra reumatiska sjukdomar. Speciellt under det första sjukdomsstadiet kan psoriasisartrit förväxlas. Ifall inga eller enbart lindriga symtom uppvisats för psoriasis kan det vara svårare att fastställa att man även drabbats av psoriasisartrit. Det är därför viktigt att läkare noggrant lyssnar på patientens historia och beskrivning kring symptom och besvär. Idag kan man inte helt bota psoriasisartrit. Det är därför viktigt att i tid fastställa en diagnos och påbörja en behandling för att minska sjukdomens utveckling. Genom att göra detta minimerar man att ledernas funktion försämras och att ledbrosk förstörs. Resultatet blir att patienter kan dämpa sina besvär i tid och få bukt med symptomen som gör att de flesta kan leva ett bra liv.  

Livskvalitet vid psoriasis 
Psoriasis och psoriasisartrit är kroniska inflammationssjukdomar som det idag inte finns ett botemedel för. Många av de alternativ som finns mot sjukdomarna kan dämpa och i viss mån nästan helt avlägsna symptomen under längre perioder. Trots detta påverkar besvären många människors sociala liv och livskvalitet. I vissa fall har man fått leva med diagnosen från en tidig ålder. Då psoriasis kommer i skov behöver en del individer extra stöd under de perioder då sjukdomen är värst.  

För att lättare hantera sjukdomen och lära sig leva med psoriasis finns det stöd man kan få genom vårdcentraler eller egna läkare samt via organisationer som Psoriasisförbundet. Man kan få tala med individer som själva lider av psoriasis eller komma i kontakt med specifika organisationer som hjälper unga individer med psoriasis.  

 

Sidan uppdaterades 2016-01-12

Bra att veta

Psoriasis är lika vanlig bland kvinnor som män och debuterar vanligtvis mellan 15-40 års ålder