Psoriasisformer

Olika former av psoriasis
Psoriasis är en sjukdom som kan vara svårbehandlad beroende på vilken form av sjukdomen man lider av. Symptomen är mycket individuellt utpräglade hos drabbade patienter då de utlösande faktorerna kan variera kraftigt. 

Plackpsoriasis är den vanligaste formen av psoriasis och känneteckens av det fläckiga fjällande utseendet den har. 80 % av alla individer drabbade av psoriasis lider av denna form av sjukdomen. Plackpsoriasis har en rund form på tre till 10 cm i storlek och förekommer i regel på armbågar, knän och nedre delen av ryggen. Lindrig klåda kan förekomma då utslagen är nya. Den här typen av psoriasis sätter sig gärna i befintliga sår eller ärr. Plackpsoriasis brukar i regel ha en symmetrisk uppbyggnad där motsvarande fläck hittas på båda sidorna av kroppen.  Denna tendens ses vanligtvis på knän och armbågar. Ett tecken på att man lider av plackpsoriasis är att utslagen kliar eller ger ifrån sig en brännande känsla. Utslagen börjar som små röda prickar som växer sig större till fjällande och röda förtjockade hudfläckar. 

Guttat psoriasis ser ut som droppformade utslag som plötsligt dyker upp över hela kroppen.  De är 2-5 mm stora och börjar i regel först visa sig på armar och ben. Denna droppformade psoriasis kommer vanligtvis redan i tidig ålder eller under puberteten då individer får en halsinfektion med streptokocker (halsfluss). Guttat psoriasis är den näst vanligaste formen och drabbar ungefär 10 % av alla som lider av psoriasis. Hos många kan besvären försvinna helt efter några månader för att i ett senare skede i livet dyka upp som plackpsoriasis. I regel bryter guttat psoriasis ut några dagar efter att man fått en streptokockinfektion. Men även andra infektioner kan vara bidragande faktorer till att denna form av psoriasis bryter ut. 

Invers psoriasis är en form där man drabbas av röda välavgränsade hudförändringar som är glansiga och släta. Fjällning vid invers psoriasis är ovanligt precis som själva formen av sjukdomen. Invers psoriasis förekommer i hudveck och är vanligt att man får i ljumskarna, armhålor, navel, könsorgan, under brösten och mellan skinkorna. Huden där invers psoriasis framkommer är mycket känslig och blir lätt irriterad, till exempel vid svettning eller vid friktionsnötning. Överviktiga individer tenderar att drabbas av invers psoriasis och lider då även av en annan form av psoriasis.   

Hårbottenpsoriasis är en typ av psoriasis som kan uppträda i samband med andra typer av psoriasis, vanligtvis plackpsoriasis eller guttat psoriasis. 50 % av alla individer som lider av en form av psoriasis har även hårbottenpsoriasis. Man hittar denna form av psoriasis i nacken, vid öronen eller i närheten av hårgränsen i pannan. Hos vissa kan hårbottenpsoriasis uppträda som svagt röda fläckar medan andra har kliande, förtjockande områden med mjällbildning. Ibland kan det vara svårt att särskilja psoriasis från mjälleksem. Denna form av psoriasis ger i regel ifrån sig mer klåda än de andra formerna av sjukdomen.

Nagelpsoriasis visas hos ungefär 25-50 % av de individer drabbade av psoriasis. Hos vissa framträder det som enkla punktformade fördjupningar (fingerborgsprickar) och hos andra är det mörka missfärgningar eller förtjockning av nageln. Man kan jämföra nagelpsoriasis med en kraftig nagelsvampsinfektion. 

Pustulös psoriasis är en svårare form av psoriasis. Denna kan vara lokal eller generell och drabbar runt 5 % av alla psoriasispatienter. Vanligtvis uppkommer denna form av psoriasis enbart hos vuxna och känneteckens genom blåsor som är gulaktiga och fyllda med var. Den lokala formen av pustulös psoriasis placerar sig på bestämda områden på kroppen som tår, handflator, fotsulor och fingrar och gör de drabbade hudområdet svullet, rött och med blåsor. 

Den vanligaste form av pustulös psoriasis är Pustulosis palmoplantaris (PPP) som drabbar i regel uteslutande kvinnor. Denna form a v sjukdomen drabbar nästan enbart rökare, 95% av alla med PPP, och hittas oftast på handflator och/eller fotsulor. PPP gör huden röd, öm, svullen och med var bildande blåsor. Blåsorna kan hos vissa vara smärtsamma och påverka förmågan att använda händer på ett normalt sätt eller gå på fotsulorna. I första skedet är blåsorna runt 1-10 mm stora och gulfärgade men ändrar sedan utseende till en brunfärgad yta där de efter 1-2 veckor fjällar av. 

Pustulös psoriasis som är generell är en allvarlig form av psoriasis som är sällsynt. När man drabbas av denna form av psoriasis bildas det blåsor som sitter tätt inpå varandra och gör huden röd och öm. Individen blir påverkad genom feber, trötthet och utmattning, muskelsvaghet och minskad aptit. Det är även vanligt att patienten känner sig frusen och får hög puls. Individer som blir drabbade av pustulös psoriasis som är generell är tvungna att bli inlagda på sjukhus, främst äldre individer, då tillståndet kan vara livshotande. Infektioner, medicin eller brännskador från solen är faktorer som kan utlösa pustulös psoriasis.  

Erytrodermisk psoriasis är den sällsyntaste form av psoriasis där enbart 1 % av alla psoriasispatienter är drabbade. Den kliar mycket och är smärtsam till skillnad från de andra psoriasisformerna. Huden blir mycket röd, vätskefylld, svullen och fjällar kraftigt. Symptomen kan liknas vid en brännskada. Erytrodermisk psoriasis kan orsakas av en utlösande faktor som infektion, alkoholism, en del mediciner, psykisk stress, och avbruten psoriasisbehandling. Då man drabbas av erytrodermisk psoriasis påverkas hudens förmåga att bygga upp en barriär mot vätske- och värmeförluster. Dessutom är hudbarriären mot bakterier förstörd eller kraftigt påverkad. Dessa faktorer gör denna form av psoriasis livshotande och patienter blir därför inlagda på sjukhus efter diagnos. Under denna tid får individer vätsketillförsel och i vissa fall regleras deras kroppstemperatur. 

 

Sidan uppdaterades 2016-01-12

Bra att veta

Symptomen är mycket individuellt utpräglade hos drabbade patienter då de utlösande faktorerna kan variera kraftigt