Lär dig mer om psoriasis, symptom och behandlingar

Norske
Dansk
Psoriasis English
Psoriasis
 •  

Behandling

Psoriasis behandling

Vårdpersonal

Behandling vid psoriasis

Idag finns det inget läkemedel som helt botar psoriasis eller psoriasisartrit. Genom att i samråd med läkare och vårdcentral kartlägga en behandlingsplan får alla drabbade individer den hjälp de behöver för att kunna få bukt med sina symptom på bästa sätt. Genom en väl anpassad behandling får individer goda förutsättningar till ett bra liv. Behandlingsmetoden kan variera kraftigt mellan individer då psoriasis kan yttra sig i både mild och svår form. Genom att titta på patientens allmänna hälsotillstånd, graden på sjukdomen och ålder kan rätt behandling hittas. Det är viktigt att uppsöka vård ifall man har kvarstående utslag som är torra, röda och fjällar. 

Psoriasis kommer i så kallade skov och innebär att det finns perioder där besvären är värre och under vissa perioder är symptomen små. Individer med psoriasis lär sig efter ett tag hur deras kropp fungerar och kan genom detta lättare kartlägga vilka metoder som hjälper bäst mot besvären. Ifall man nyligen fått diagnosen psoriasis är det oftast inte lika lätt att veta exakt vilket behandlingsform som passar en bäst. Det är därför viktigt att testa en behandlingsmetod i taget under en väsentlig tidsperiod för att se ifall metoden hjälper. 

Olika behandlingsmetoder

Oberoende av graden på psoriasis är det grundläggande för varje aktiv behandling att utslagen blir mjuka för att metoden ska få bästa effekt. Genom att regelbundet använda mjukgörande krämer eller salvor, bad eller bastu löses utslagen upp. 

Behandlingsmetoder:

 • Receptbelagda krämer, geler och salvor
 • Ljusbehandling (UVB- eller PUVA behandling)
 • Invärtes behandling (tabletter, sprutor, dropp)
 • Biologiska läkemedel 
 • Buckeybehandling 

Ifall man lider av en lindrigare form av psoriasis kan det räcka med att återfukta huden med enkla krämer och regelbundet göra peeling genom bad eller bastu. Vid mer uttalande psoriasis behöver man använda salvor och krämer som innehåller kortison och/eller vitamin D. Då denna form av lokala alternativ inte hjälper mot psoriasis rekommenderas ljusbehandling med ultravioletta strålar eller kombination med ljusbehandling och tablettform, PUVA-behandling, ifall enbart ljusbehandling inte fungerar. Vid svår psoriasis är invärtes behandling med tabletter eller sprutor ett alternativ. Denna trappstegsmodell används för att stegvis hitta alternativet som fungerar för respektive patient och som inte är påfrestande för kroppen. I ett senare skede kan man återgå till vissa metoder och kombinera alternativ för att få bästa effekt och minska eventuella biverkningar.

Receptbelagda krämer och salvor fungerar för många

De flesta individer som är drabbade av psoriasis använder sig av receptbelagda krämer eller salvor som enda behandlingsmetod eller i kombination med andra alternativ. Utvärtes behandling med krämer eller salvor är den vanligaste behandlingsmetoden vid psoriasis. För att lindra besvären behöver man regelbundet smörja in sig noggrant på de områden där utslagen finns. För att läkemedlen ska ha bästa effekt är det rekommenderat att regelbundet bada eller använda bastu för att avlägsna fjällning.

Kortisonbaserade krämer eller salvor är vanligtvis det preparat som används vid mild till måttlig psoriasis. Preparat som är baserade på kortison har en snabb effekt och missfärgar inte huden. Genom att regelbundet smörja in sig håller man besvären borta. Då det idag inte finns ett botemedel som helt frigör en från psoriasis innebär det att om man upphör med krämerna under ett par veckor. 

Utöver kortisonbaserade krämer och salvor används även preparat som innehåller vitamin D. Dessa tar lite längre tid för att börja verka jämfört med kortisonläkemedel men ger en längre effekt. Det finns även läkemedel som innehåller både vitamin D och kortison. 

Synalar

Synalar®
Synalar® är ett receptbelagt läkemedel som finns i formerna kräm, gel och salva. Detta ger god möjlighet att välja den formulering som passar bäst för respektive individ. Läkemedlet verkar antiinflammatoriskt och har febernedsättande egenskaper samt lindrar klåda i huden. Synalar® är en stark topikal glukokortikoid, grupp III, med fluocinolon som det aktiva ämnet. Synalar ingår i läkemedelsförmånen och läkemedelsförsäkringen. 

Synalar® används för behandling av olika hudsjukdomar som t.ex. psoriasis, eksem och inflammation i yttre hörselgången (extern otit). Synalar används ofta när mildare kortisonpreparat inte visat tillräcklig effekt.

Synalar® och dess former 
De olika formerna av Synalar® är färglösa sammansättningar som torkar in snabbt i huden utan att kladda. 

Synalar® gel - lämpar sig för applicering i hårbotten eller andra håriga kroppsområden. Synalar gel är en klar, vattenbaserad gel som inte kladdar. Gelen torkar in utan att efterlämna lukt eller synliga rester. 

Synalar® kräm - lämpar sig för applicering på större områden, främst för fuktiga och/eller varande hudpartier och upplevs ofta som behaglig. 

Synalar® salva - lämpar sig i de fallen då man önskar få en något fetare applicering på det drabbade området. Salvan är främst lämpad för hudpartier som blivit förhårdnade eller fjällar.  

Hur verkar Synalar®
Vid en inflammation i huden frisläpps nödvändiga substanser för kroppens egna immunförsvar. En inflammation som skadar huden kan till exempel inträffa på grund av allergi eller irritation. De substanser som då frisläppts från immunförsvaret medför att blodkärl vidgar sig kring och i det irriterade hudområdet vilket medför att rodnad, klåda och fjällning kan inträffa.   

När Synalar® appliceras på det drabbade området verkar läkemedlet inflammationsdämpande genom att minska frisättningen av inflammatoriska substanser i individens egna immunförsvar. Detta minskar bland annat svullnad, rodnad och klåda.  

Dosering och behandling med Synalar®
Dosering av Synalar® bestäms av läkaren, som anpassar dosen utifrån individens sjukdomsgrad och symptom. 

I regel appliceras Synalar® 1-3 gånger per dag på det påverkade hudområdet. Synalar® ska appliceras tunt och gnidas in försiktigt. Se till att fördela Synalar jämt över hudområdet.

Gel är att föredra i hårbotten eller på andra håriga kroppsdelar. För att underlätta appliceringen av gelen, medföljer en applikator i förpackningen som skruvas på tuböppningen. Synalar® bör om möjligt appliceras vid samma tidpunkter varje dag.

Vid förbättring bör behandlingen minskas gradvis. Avbryt inte behandlingen förrän din läkare föreskriver det, även om hudsjukdomen verkar ha förbättrats.  

Effekt och säkerhet med Synalar®
För att Synalar® ska ge bästa effekt är det viktigt att patienter informera läkare med korrekt information. Detta gör att rätt form av preparat kan anpassas till individen och minskar potentiella biverkningar. Framför allt information gällande tidigare allergiska reaktioner och hudinfektioner bör meddelas. Vid behandling av stora kroppsytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar. 

Patienter bör meddela läkare eller farmacevter om de tror ha sig någon av nedanstående biverkningar eller andra problem med medicinen.

Mindre vanliga: Irritation där Synalar® har applicerats. Långvarigt bruk eller för hög dosering kan ge strimmor i huden, sköra blodkärl eller tunn hud.

Sällsynta: Allergisk reaktion mot en substans i Synalar® (ökad klåda, rodnad, hudirritation). Under lång och kraftig behandling kan något av det aktiva ämnet tas upp av kroppen, och biverkningar som svullet ansikte, muskelförtvining och ödem kan förekomma. I sådana fall kan din läkare besluta att avbryta behandlingen.

När bör Synalar® inte användas 

 • Vid blöjeksem
 • Mot akne
 • Vid klåda runt analöppningen eller könsorganen
 • Vid utslag runt munnen (Perioral dermatit)
 • Vid blemmor och/eller synliga blodkärl på näsan (rosacea)
 • På barn under 1 år utan läkares ordination
 • På äldre barn längre än 5 dagar om inte läkaren föreskrivit annat
 • I armhålor eller ljumskar

 

 

Övriga behandlingsformer


Ljusbehandling är ett bra komplement
Många drabbade individer med psoriasis använder ljusbehandling som ett komplement till andra behandlingsmetoder. Det är vanligt att receptbelagda krämer och salvor används i kombination med att ljusbehandling genomförs. Detta gör att färre ljusbehandlingar behöver genomföras.  Ljusbehandlingen dämpar inflammationen och fungerar bäst då man först fjällat av huden med hjälp av bad eller insmörjning. 

En ljusbehandling genomförs i ljuskabiner som är utrustade med ultraviolett ljus, det vill säga UVB ljus. I regel genomförs behandlingen upp till tre gånger i veckan där man startar med intervaller på 20-30 sekunder. En behandling pågår vanligtvis i 8-12 veckor där man genomför runt 25 behandlingar med solning. Vanliga solarier fungerar inte mot psoriasis. UVB ljus kan ge biverkningar som härleder till cancer eller att huden föråldras snabbare. Det är därför viktigt att individer som genomgår ljusbehandling regelbunden kontrollerar sin hud. På grund av dessa biverkningar ges inte ljusbehandling mer än i två omgångar per år. Både barn och gravida kan få behandling med UVB ljus och då vanligtvis i kombination med salvor och krämer som innehåller kortison eller vitamin D. 

PUVA behandling

Hos vissa individer är symptomen så pass utpräglade att enkel UVB ljus inte hjälper som behandlingsmetod. Dessa individer kan istället för hjälp genom PUVA behandling. Detta är en behandlingsmetod som kombinerar långvågig UV ljus (UVA) med intag av läkemedel som innehåller psoralener. Huden görs mer mottaglig mot UV ljus genom läkemedlet och ger då en bättre läkande effekt på psoriasisutslagen. Läkemedlet kan tas i tablettform eller som upplösande pulver man lägger i sitt badvatten. Denna form av behandling kan medföra en del biverkningar. Intag av läkemedlet leder ofta till illamående. Dessutom kan den höga frekvensen av ljus huden utsätts för leda till att huden åldras i förtid. Gravida och kvinnor som ammar samt barn bör inte behandlas med PUVA då behandlingsmetoden ökar risken mot hudcancer mer jämfört med UVB behandling.  

Invärtes behandling

Behandling med invärtes preparat som tabletter, sprutor eller dropp är alternativ för de psoriasis patienter som är drabbade av en svårare form av sjukdomen. Denna behandlingsmetod kallas även för systembehandling och blir i regel aktuell då utvärtes läkemedel eller ljusbehandling inte hjälper. 

Vanliga biverkningar vid systembehandling av psoriasis är att levern påverkas. I samband med att denna form av behandlingsmetod genomförs får man därför också vanligtvis ta regelbundna blodprover för att följa levervärdena. Biverkningar som illamående och huvudvärk är också vanligt förekommande. 

Biologiska läkemedel

Då behandling med invärtes läkemedel som tabletter eller sprutor eller kombinationen med ljusbehandling, PUVA-behandling, inte hjälpt patienter med svår psoriasis blir många drabbade individer hjälpa genom biologiska läkemedel som är en relativ ny läkemedelsbehandling. Denna läkemedelsform är en injektionslösning som ges för att dämpa de besvär som uppkommer vid psoriasis. Biologiska läkemedel, som alla andra alternativ, kan enbart dämpa symptomen och inte helt bota psoriasis. Behandlingsmetoden används även mot reumatiska ledsjukdomar och kroniska ledsjukdomar som psoriasisartrit.  

De injektionspreparat som används vid medicineringen är liknade eller kopior av antikroppar som finns i människokroppen. Ändamålet med preparaten är att påverka ett specifikt steg i den inflammatoriska processen som uppstår vid psoriasis eller psoriasisartrit. Genom att hämma olika signalsubstanser kan preparatet påverka inflammationsprocessen. 

Behandling med biologiska läkemedel är fortfarande dyrt. En anledning är för att behandlingsmetoden fortfarande är relativt ny. Genom att registrera resultaten av de behandlingar som genomförts och regelbundet göra kontroller har man kunnat visa på en positiv effekt av biologiska läkemedel som gjort att fler individer med psoriasis eller psoriasisartrit har kunnat bli erbjudna behandlingsalternativet. 

Effekten av biologiska läkemedel varierar från patient till patient och mellan de olika typerna av psoriasis. Individer med måttliga till svåra besvär kan under vissa perioder i livet bli helt fria från besvär. Vid svårare fall av psoriasis har effekten varit positiv och hjälpt dämpa symptom. En biverkan med behandlingsmetoden är att injektionerna kan göra en mer känsliga mot vissa infektioner. 

Buckybehandling

Denna behandlingsmetod är aktuell för de individer som framför allt lider av hårbottenpsoriasis. Man behandlar hårbotten med en mjuk-röntgen. Dessa röntgenstrålar påverkar enbart det yttersta hudlagret. Behandlingsperioden överstiger i regel inte åtta stycken sex veckors perioder för att minimera biverkningar. Behandlingen fås en gång i veckan under en sex veckors period. För patienter drabbade av psoriasis på andra hudområden som är svåråtkomliga kan detta vara ett alternativ. Detta kan vara hudytor på öronen eller i underlivet. 

Stäng
Skicka e-post
Be Sociable, Share!

BIOGLAN AB, PO Box 50 310, SE-202 13 Malmö, Sweden

All information är faktagranskad av läkare.  

© 2009-2014 Bioglan. All rights reserved.